top of page

הלוח מתעדכן מדי חודש באירועי הארגון:

- קבוצות קריאה

- הרצאות ושיחות

- פגישות וועדות 

- כנסים דו-שנתיים

ברחבי הארץ מתקיימות קבוצות למידה משותפת (מעין חברותא) של האיגוד.

 

הקבוצות הן ישויות אוטונומיות למדי. באחריותה של קבוצה לקבוע את תנאי הכניסה אליה ואת הכללים הפנימיים שמכתיבים את התנהלותה, תכני הפגישות וכיו"ב. המכנה המשותף לכל הקבוצות היא הבחינה של המצבים הפסיכוטיים מזויות פסיכולוגיות וחברתיות ואפשרויות הטיפול בהם.

 

קבוצות למידה

באר-שבע/חיפה

קבוצת באר-שבע (ISPS דרום) נוצרה ב-2015 על ידי סתוית פריאנטה שירזי ונסגרה מספר חודשים לאחר מכן. חברים משורות הארגון המעוניינים לפתוח מחדש קבוצה בדרום הארץ או בחיפה\צפון הארץ, מוזמנים ליצור קשר עם מזכירת האיגוד. 

חברי איגוד? מעוניינים לפתוח קבוצת לימוד חדשה? צרו קשר עם מזכ"לית האיגוד, אלכס מגנוס -

isps.israel@gmail.com 

ירושלים

קבוצת​ ירושלים היא הקבוצה הותיקה ביותר באיגוד, והיא קיימת מאז 2010. כיום מרכזות אותה ד'ר תלי קאופמן ומרים פריז.

הקבוצה מכילה אנשי טיפול בלבד, והיא עתידה להיפתח לחברים חדשים בעתיד הקרוב. 

מעוניינים להצטרף? צרו קשר עם ענבר אבירם -

inbaraviram@gmail.com 

תל-אביב

קבוצת תל-אביב נוסדה בתחילת 2016 על ידי יובל גאון וד'ר עמי אבני.

הקבוצה פתוחה הן לאנשי טיפול והן לאנשים שאינם מוסמכים במקצוע טיפולי כלשהו.

מעוניינים להצטרף? צרו קשר עם יובל גאון -

gaonyuval@gmail.com 

bottom of page