לוח אירועים

הלוח מתעדכן מדי חודש באירועי הארגון:

- קבוצות קריאה

- הרצאות ושיחות

- פגישות וועדות 

- כנסים דו-שנתיים

© 2016 by ISPS-IL. Proudly created with Wix.com