top of page

סיקור הכנס "פסיכוזה, טראומה והחלמה" 2016, מאת שירה פירר

"נפש לא שקטה"- רשמים מהכנס "פסיכוזה, טראומה והחלמה"- 2016

מאת שירה פירר.

בדבריה:"פסיכוזה".מילה גדולה. קצה הצוק. שבר. מילה שנלחשת באבחונים, נהגית בחשש בהדרכות. אנחנו כבר שם? מעבר לקצה? יש חשש? יש חשש.

מה יש לנו כאנשי טיפול להציע? מה יש לנו ללמוד? הכנס הציע מבט רחב מאוד, רב מערכתי, על היבטים שונים של המצב הפסיכוטי: המשגה, אבחנה, הבנה, טיפול, שיקום, היסטוריה ועוד…"

פוסטים אחרונים
No tags yet.
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page