top of page

קריאה לכותבים עבור השתתפות בספר אודות עבודת הפסיכולוג הקליני בביה”ח הפסיכיאטרי

שלום לכל החברים, הקול הקורא הבא התפרסם באתר הבני”ל של ה-ISPS בשפה האנגלית, ועתה אנחנו גם מפרסמים אותו גם כאן בעברית:

הזמנה לפסיכולוגים קליניים העובדים במסגרות אשפוז להשתתף בספר אודות עבודת הפסיכולוג הקליני בביה”ח הפסיכיאטרי.

הספר מיועד להתפרסם בשפה האנגלית ולכלול תיאור העבודה הפסיכולוגית בארצות ומוסדות פסיכיאטריים שונים.

הספר יעסוק בתחומי העבודה השונים של הפסיכולוגים בביה”ח: אבחון וטיפול נפשי, סוגי ורמות שונות של התערבויות במחלקה, התמחות, הדרכה והוראה בביה”ח.

לפרטים ומידע נוסף נא לפנות למידן טוראל, פסיכולוג ראשי, מרכז לברה”ן שער מנשה

meidan@sm.health.gov.il

 “

פוסטים אחרונים
No tags yet.
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page